Tin tức
Ngày 10/11/2014 vừa qua, tại Singapore, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) đã nhận giải thưởng từ tạp chí Bán lẻ châu Á. Đó là các giải: giải Vàng nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam, thuộc...
Tuyển dụng
Nhằm mục đích xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý Saigon Co.op trong giai đoạn hội nhập, phục vụ tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của đại bộ phận người dân Việt Nam, góp phần duy trì vị thế nhà bán lẻ hàng đầu...