Tin tức
Khi hàng Việt Nam chất lượng cao được quảng bá tốt, có chất lượng và giá bán đủ sức cạnh tranh trên thị trường, thì sẽ dẫn đến một kết quả tất yếu rằng: người tiêu dùng sẽ ưu tiên dùng hàng Việt.
Tuyển dụng
Nhằm mục đích xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý Saigon Co.op trong giai đoạn hội nhập, phục vụ tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của đại bộ phận người dân Việt Nam, góp phần duy trì vị thế nhà bán lẻ hàng đầu...