Tin tức
Ngày 19/10/2014 đánh dấu mốc son đáng nhớ của hệ thống siêu thị Co.opmart khi lần đầu tiên có mặt tại vùng đất du lịch Quảng Ninh với sự kiện khai trương Co.opmart Hạ Long. Sự ra đời của siêu thị thứ 72...
Tuyển dụng
Nhằm mục đích xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý Saigon Co.op trong giai đoạn hội nhập, phục vụ tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của đại bộ phận người dân Việt Nam, góp phần duy trì vị thế nhà bán lẻ hàng đầu...